Cuộc họp thường kì tháng 6 của hội ABI Hà Nội

Ngày 26/6 diễn ra cuộc họp thường kì của Hội Kiến trúc – Xây dựng – Nội thất Hà Nội (ABI Hà Nội). Đây là cuộc họp nhằm tổng kết các hoạt động trong tháng, đồng thời đưa ra các sự kiện, thông tin triển trong tháng tiếp theo.

Cuộc họp thường kì của hội mỗi tháng cũng là sự kiện quan trọng giúp ABI có cơ hội hỗ trợ, giúp đỡ các thành viên trong hội về những vấn đề trong quá trình hoạt động và phát triển.

Lãng hoa chúc mừng sinh nhật các thành viên của hội trong tháng 6
Lãng hoa chúc mừng sinh nhật các thành viên của hội trong tháng 6

[related_cat]

Tham gia bình luận:

Call Now